Финансови и инвестиционни консултанти

Проверете вашата заплата

Задачи

 • Изграждат и поддържат клиентска база
 • Разговарят с клиенти като получават от тях информация за техния финансов статус и цели, поемане на риск и друга финансова ин- формация с цел изготвяне на финансови планове и инвестиционни стратегии
 • Определят финансови цели и разработват и прилагат стратегии за постигането им
 • Организират покупка или продажба на акции и облигации за кли- енти
 • Наблюдават инвестициионното състояние, преразглеждат и ре- визират инвестиционни планове на базата на пазарните нужди и изменения
 • Препоръчват и организират застрахователни обезпечения за кли- енти

  Направете проучване

  Образователна степен

  Висококвалифициран
  loading...
  Loading...