Задачи

 • Острят режещи инструменти като използват точиларски колела или механично действащи острещи машини
 • Преглеждат и измерват готови изделия с цел осигуряване на съот- ветствие със спецификациите
 • Ремонтират, настройват и острят метални шипове на цилиндри в машини за кардиране
 • Нагласяват точиларски колела съгласно спецификациите
 • Управляват стационарни или преносими машини за полиране и шлифоване
 • Наблюдават машинните операции с цел проверяване необходи- мостта от настройки
 • Избират и монтират точиларски колела на машини съгласно специ- фикациите като използват ръчни инструменти и прилагат знания за абразивни материали и процеса на заточване

  Образователна степен

  Полу-специалистите
  loading...
  Loading...