Проверете вашата заплата

Задачи

 • Продават на търг имоти, автомобили, стоки, животни, произведения на изкуството, бижута и други предмети
 • Получават информация за предлагани услуги и нужди на бъдещи купувачи
 • Подписват споразумения от името на продавачи или купувачи и осигуряват спазване на договори
 • Уреждат договори от името на продавачи или купувачи и дават раз- яснения на клиенти за условията на продажби
 • Проверяват изпълнение на подписани споразумения съгласно до- говорни срокове

  Направете проучване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...