Задачи

 • Участват в инструктажи и оперативки преди полети и поддържат връзка с въздушно движение и контрол на въздушния трафик
 • Контролират работата на механично, електрическо и електронно оборудване и осигуряват изправността на всички контролни уреди
 • Подготвят и представят летателни планове или изучават стандартни
 • Прилагат практически знания, свързани с управление на самолети за определяне и решаване на проблеми, възникнали по време на полети
 • Управляват самолети в съответствие с установени контролни и работни процедури
 • Подписват необходими сертификати и водят официални дневници на полети
 • Проверяват дневници за поддръжка, извършват проверки за оси- гуряване на механична изправност, извършени ремонти и изправ- ността на цялото оборудване

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...