Техници в областта на химическите и физическите науки

Задачи

 • Вземат проби и приготвят материали и оборудване за провеждане на експерименти, тестове и анализи
 • Извършват рутинни лабораторни тестове и изпълняват различни технически спомагателни дейности на учени физици и химици при техните изследвания, проучвания, разработки, анализи и тестове
 • Контролират качество и количество на лабораторни материали чрез тестване на проби и наблюдение на употребата им, изготвят подробни изчисления за количества и цени на материали и работна сила, необходими при изпълнение на проекти, съгласно предста- вените спецификации
 • Настройват, оперират и поддържат лабораторни инструменти и оборудване, наблюдават експерименти, извършват наблюдения и изчисления, записват резултати
 • Приготвят материали за експерименти като замразяват и нарязват проби, смесват химикали и други
 • Събират и тестват водни и земни проби, записват резултати от на- блюдения и анализират данни като подпомагат геолози и геофизици

  Образователна степен

  Квалифициран
  loading...
  Loading...